RRC – Bonifacio Historical Ride

“Kung ang bayang ito’y nasa panganib At siya ay dapat ipagtangkilik Ang anak, asawa, magulang, kapatid Isang tawag niya’y tatalikdang pilit…” “If our land with danger is threatened And help must be quickly forthcoming, Children, wife, and parents and brothers At her first call we must abandon. “ The above verse came from the poem […]

%d bloggers like this: